Op het ogenblik hebben de vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Traditiekamer Marineluchtvaartdienst de volgende projecten in uitvoering:

– digitaliseren collectiebeheer en foto archief en ontsluiten via internet

– inventariseren bibliotheek (technisch en algemeen) en documenten

5

– afronden uitbreiding Traditiekamer (Kramerhal)

– project Neptune (opknappen en onderhoud)

7

– restauratie diverse modellen 

– restauratie en tentoonstellingsgereed maken (C)S2A

6

– onderhoud  Bell  (poortwachter)

– deelname diverse luchtvaartactiviteiten zoals open dagen, beurzen etc.

– onderhoud collectie

– assistentie bij rondleidingen

–  e.v.a.